Praktische informatie  

Onderstaande informatie geldt voornamelijk voor de hoofdvestiging. Klik hier voor onze campus Scheut.

1. Contact

 • Hoofdvestiging: Sint-Guidostraat 73 - tel. 02/5227112
 • Campus Scheut - 1ste graad B: LĂ©opold De Swaefstraat 38 - tel. 02/521.58.67
 • E-mail: ka.anderlecht@g-o.be
 • Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor een plan en meer gegevens klik je op contact in het hoofdmenu.

2.  Inschrijven

 • U kan alle schooldagen tijdens de lesuren langskomen op het leerlingensecretariaat.
 • In de zomervakantie kan u inschrijven tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.

3.  Uurregeling - afwezigheden en telaatkomsten

 • Lessen van 8.10 tot 12.30 uur en van 13.20 tot 15 of 15.50 uur.
 • De school is open om 7.20 uur; er is toezicht vanaf 7.50 uur. De leerlingen kunnen tot 16u op school blijven. Daarna dient iedereen de school te hebben verlaten, behalve indien anders werd aangekondigd.
 • Voormiddagpauze van 10.40 tot 10.50 uur. Middagpauze van 12.30 tot 13.20uur.
 • Een leerling die te laat op school komt, meldt zich steeds eerst op het leerlingensecretariaat.
 • Lees in het schoolreglement wat te doen in geval van afwezigheid. Verwittig steeds zo vlug mogelijk de school.

4.  Schoolreglement

 • Bij het begin van het schooljaar of bij latere inschrijving wordt het schoolreglement overhandigd. Het wordt ondertekend door ouders en leerlingen. Hiermee aanvaarden ze de regels en eventuele sancties bij overtredingen.
 • Het is aangeraden om het reglement grondig en geregeld te lezen; het is steeds te verkrijgen op het secretariaat.
 • U kan het ook hier downloaden.

5.  Didactisch materiaal - Smartschool - schoolgeld - uitstappen

 • Alle leerboeken worden door de school aan de leerlingen uitgeleend.
 • De leerlingen hebben een takenagenda van de school. De lessen staan in de digitale agenda op Smartschool. Dit platform dient ook als communicatiemiddel tussen ouders en school. Alle ouders krijgen een eigen account.
 • De bijdrage voor het school- en boekengeld bedraagt 225 euro voor de 1ste graad en 275 euro voor de 2de en 3de graad. Deze omvat de huur of de aankoop van de hand- en werkboeken, schoolagenda, fotokopieën (cursussen, toetsen, examens, ...), deelname aan de sportdag, schoolverzekering en het gebruik van Smartschool. Het gevraagde bedrag dekt niet alle kosten en de school past uit de eigen werkingsmiddelen de rest bij. 
  De kosten voor extra activiteiten of GWP zijn niet in dit bedrag begrepen. Indien u het integrale bedrag niet kan betalen tijdens de eerste schoolweek, dan kan u een schriftelijk verzoek tot spreiding van betaling richten tot de directeur. 
 • Voor de eerste 3 jaren kopen de leerlingen zelf een wetenschappelijke rekenmachine (ong. 16 euro - info bij leraar). Vanaf het 4de jaar A: een grafische rekenmachine (ong. 110 euro - info bij leraar).
 • Eventuele geïntegreerde werkperiode (GWP - afhankelijk van leerjaar en bestemming): 1ste graad max. 200 euro, 2de graad max. 275 euro, 3de graad max. 500 euro (buitenlandse reis). Alternatieve thuis-GWP max. 100 euro.
 • U krijgt geen extra of onverwachte rekeningen of facturen.

6.  Rapporten - oudercontacten

 • Eerste rapport dagelijks werk / eerste oudercontact: voor de herfstvakantie.
 • Tweede rapport dagelijks werk: begin december.
 • Eerste rapport examens / tweede oudercontact: voor de kerstvakantie.
 • Derde rapport dagelijks werk / derde oudercontact: half maart.
 • Vierde rapport dagelijks werk: begin juni.
 • Tweede rapport examens / vierde oudercontact: einde schooljaar.
 • Ouders worden bij voorbaat op de hoogte gebracht van de oudercontacten. Op elk moment kan een afspraak worden gemaakt met de klasleraar.

7.  Middagmalen

 • Leerlingen kunnen een broodje bestellen of hun eigen lunchpakket meebrengen.
 • Er is een  "gezonde" drankenautomaat met o.a. meerdere soorten water, zuivelproducten, fruitsappen en suikervrije frisdranken.

8.  Verzekering

 • Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, op weg van en naar school (kortste of meest gebruikelijke weg), tijdens de schooluitstappen en bijschoolse activiteiten. Stoffelijke schade wordt niet gedekt.

9.  CLB - studietoelagen

 • Het CLB gelast zich met de studiebegeleiding van de leerlingen, evenals met hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Geregeld zijn er medewerkers in de school aanwezig.
 • Het is mogelijk om een studietoelage aan te vragen tot uiterlijk 30 juni van het lopend schooljaar. Dit kan online, via de website www.studietoelagen.be, of u kan een aanvraag op papier indienen. Deze formulieren kan je verkrijgen op de school. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het leerlingensecretariaat van de school. 

10.  Vakantieregeling

 • De leerlingen zijn vrij op de dinsdag van Anderlecht Jaarmarkt (september).
 • Facultatieve vrije dagen en/of pedagogische studiedagen worden op voorhand meegedeeld.
 • Klik hier voor de officiële vakantieregeling.

11.  Vriendenkring - ouderraad

 • De school heeft een vriendenkring en een ouderraad. Beide organen staan mede in voor het organiseren van schoolgebonden activiteiten. Contacteer de school voor meer info of lidmaatschap.