Projecten en extra activiteiten

Als Brusselse Nederlandstalige school hechten wij bijzonder veel belang aan taalvaardigheid en vakoverschrijdend werken. De vele extra- en intramurale activiteiten lenen zich daar uiteraard prima voor. 
Ieder schooljaar plannen wij geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland (naargelang de graad), culturele en educatieve uitstappen naar musea, theater, bioscoop, natuurdomeinen, bedrijven, ...

Daarnaast voorzien wij ook nog volgende projecten:

 • Makerlabo (STEM)

 • Project Engels: TED Ed Club

 • Project talenbeleid

 • Studiebegeleiding en leestutoriaat  i.s.m. universiteit en hogeschool

 • Leerhulpklas en huiswerkbegeleiding in de eerste graad 

 • Studiekeuzebegeleiding in de derde graad

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) van 1 tot 6

 • Project "actief burgerschap" in alle jaren

 • Gezondheids-, milieu- en verkeerseducatie

 • Deelname aan olympiades

 • Deelname aan foto- en kunstwedstrijden