Projecten en extra activiteiten

Als Brusselse Nederlandstalige school hechten wij bijzonder veel belang aan taalvaardigheid en vakoverschrijdend werken. De vele extra- en intramurale activiteiten lenen zich daar uiteraard prima voor. 
Ieder schooljaar plannen wij geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland (naargelang de graad), culturele en educatieve uitstappen naar musea, theater, bioscoop, natuurdomeinen, bedrijven, ...

Daarnaast voorzien wij ook nog volgende projecten:

  • Project talenbeleid (onze school werd als voorbeeld gekozen voor andere scholen) en posterproject 

  • Studiebegeleiding en leestutoriaat  i.s.m. universiteit en hogeschool

  • Leerhulpklas en huiswerkbegeleiding in de eerste graad 

  • Studiekeuzebegeleiding in de derde graad

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) van 1 tot 6

  • Project "actief burgerschap" in alle jaren

  • Gezondheids-, milieu- en verkeerseducatie

  • Deelname aan olympiades

  • Deelname aan foto- en kunstwedstrijden